Oglasi za posao

Конкурс за посао

Posted on

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК, расписује КОНКУРС За пријем запослених у радни однос на неодређено време за следеће послове: САВЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (1 извршилац)   Опис послова: спроводи поступак процене ризика; врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава […]